צורות טיפול אחרות | אימון אוטוגני

צורות אחרות של טיפול

האפשרויות הטיפוליות הנ"ל משלימות זו את זו בדרכים רבות. אילו צורות ניתן לשלב זה עם זה במקרים בודדים, ניתן להחליט על ידי הרופא או המטפל המטפל יחד איתך. חשוב שהתופעות האישיות ייקחו כנקודת מוצא ושתתקבל החלטה.

  • מידע כללי אודות הטיפול ב- ADS - ילד, כולל מידע להורים לגבי הטיפול ב- ADS. - הטיפול התרופתי ב- ADS: תרופות ADS
  • טיפול תזונתי מודעות עם האפשרויות השונות שלה.