כתב ויתור

אתר כתב ויתור

המידע המסופק על ידינו באתר זה ("אתר") נועד למטרות מידע כלליות בלבד. כל המידע באתר מסופק בתום לב, אולם איננו מתחייבים או מתחייבים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, באשר לדיוק, הלימות, תוקף, אמינות, זמינות או שלמות כל מידע באתר.

בשום פנים ואופן לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר או הסתמכות על כל מידע שנמסר באתר. השימוש שלך באתר והסתמכותך על מידע כלשהו באתר הינם על אחריותך בלבד.

הצהרת קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל (או שתישלח אליך דרך האתר) קישורים לאתרים אחרים או לתכנים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים או קישורים לאתרים ותכונות. קישורים חיצוניים כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו אם הם דיוק, נאותים, תקפות, אמינות, זמינות או שלמות.

איננו מתחייבים, תומכים, מתחייבים או לוקחים אחריות על דיוקם או מהימנותם של מידע המוצע על ידי אתרי צד שלישי המקושרים דרך האתר או כל אתר או תכונה המקושרים באנר כלשהו או בפרסום אחר. לא נהיה צד או בדרך כלשהי אחראי על פיקוח על כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.

הצהרת אחריות מקצועית

האתר אינו יכול ואינו מכיל ייעוץ רפואי. המידע ניתן לצורכי הסברה וחינוך כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. לפיכך, לפני שתנקוט כל פעולה המבוססת על מידע כזה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם אנשי המקצוע המתאימים. אנו לא מספקים ייעוץ רפואי כלשהו.

תכנים המתפרסמים באתר מיועדים לשימוש ויש להשתמש בהם למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתקבל החלטה על סמך הנסיבות האישיות שלך. עליכם לקבל ייעוץ רפואי עצמאי מאיש מקצוע או מחקר עצמאי ולאמת את כל המידע שתמצאו באתרנו ותרצו להסתמך עליו.

השימוש או הסתמכות על מידע כלשהו באתר זה הוא אך ורק על אחריותך בלבד.

הצהרת שותפים עצמאיים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי שותפים, ואנו עשויים לקבל עמלת שותפים בגין כל רכישות או פעולות שבוצעו על ידך באתרי השותפים באמצעות קישורים כאלה.

הצהרת שגיאות ומחדלים

אמנם עשינו כל ניסיון להבטיח שהמידע הכלול באתר זה התקבל ממקורות אמינים, אך האתר אינו אחראי לשגיאות או מחדלים כלשהם או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה. כל המידע באתר זה מסופק "כמות שהוא", ללא אחריות לשלמות, דיוק, עדכניות או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה, וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, כולל, אך לא מוגבל ל אחריות על ביצועים, סחירות וכושר למטרה מסוימת.

בשום מקרה האתר, השותפויות או התאגידים הקשורים אליו, או השותפים, הסוכנים או העובדים שלו יהיו אחראים כלפיך או כל אחד אחר בגין כל החלטה שהתקבלה או פעולה שתנקוט בהסתמך על המידע באתר זה או בגין כל תוצאה, מיוחדת או נזקים דומים, גם אם ייעצו להם האפשרות לנזקים כאלה.

הצהרות על תרומות מחברים פרילנסרים

אתר זה עשוי לכלול תוכן של מחברים פרילנסרים וכל השקפה או דעה המובעת בפוסטים כאלה הם אישיים ואינם מייצגים את אלה של בעלי האתר או מי מצוותו או שלוחותיו אלא אם כן צוין במפורש.

הצהרת לוגו וסימני מסחר

כל הלוגואים והסימנים המסחריים של צדדים שלישיים המוזכרים באתר הם הסימנים המסחריים והלוגואים של בעליהם בהתאמה. כל הכללה של סימני מסחר או לוגו כאמור אינה מרמזת או מהווה אישור, אישור או חסות לאתר.

פרטי התקשרות

אם יש לך משוב, הערות, בקשות לתמיכה טכנית או פניות אחרות, אנא השתמש בטופס יצירת הקשר כדי להגיע אלינו.