מדיניות פרסום

אתרנו מקבל פרסום מצדדים שלישיים, אשר עשוי לכלול פרסום בהקשר, פרסום באנרים, תגים ותוכן שנוצר או הועבר על ידי מפרסם. כמקובל במדיניות זו, המונחים פרסומות ופרסום כוללים כרזות צד שלישי, קישורים, מודולים, מיקרו-אתרים, פרסומות מקוריות ותכנים אחרים המסופקים על ידי מפרסמים או מטעם המפרסמים.

המפרסם הוא האחראי לדיוק ואובייקטיביות של טענות הפרסום והסירור שלהם. ההנחיות הבאות נקבעו כדי לשלוט בהיבטים שונים של פרסום על נכסים באתר זה.

ההנחיות הנ"ל קובעות נושאים כמו קבלת פרסומות וכיצד מוצגות באתר או מוסרות מהאתר. לאתר יש שיקול דעת בלעדי ומוחלט בכל הנוגע לאכיפה ולפרשנות של המדיניות וכל שאר הנושאים הקשורים לפרסום. מדיניות זו עשויה להשתנות בכל עת.

באתר זה יש שיקול דעת בלעדי לקביעת סוגי הפרסום שיתקבלו ויוצגו באתר, ובשום פנים ואופן לא תיחשב קבלת פרסומת כלשהי כתמיכה במוצר / ים ו / או השירותים המפורסמים או עבור החברה המפרסמת, מייצרת, מפיצה או מקדמת את המוצרים או השירותים. אתר זה אינו מקבל ביודעין פרסום שלדעת הבעלים אינו מדויק עובדתית ובטוב טעם.

ישנן קטגוריות מסוימות של פרסומות שלא יתאפשרו ביודעין באתר בכל עת. קטגוריות אלה כוללות אך לא מוגבלות לדברים הבאים: מוצרים לא חוקיים, מעוררי התנגדות, לא יעילים ו / או מסוכנים; חומר מרמה, מטעה, אסור, מטעה או פוגעני; חומר שמצג שווא, מלעג, מפליל (אמיתי או משתמע) או תוקף אדם או קבוצה על בסיס גיל, מוצא לאומי, גזע, דת, מין, נטייה מינית, מצב משפחתי, נכות או כל מעמד אחר שנחשב כבלתי הולם; נשק אלכוהול, כלי נשק, תחמושת או זיקוקין דינור, הימורים, פורנוגרפיה או נושאים קשורים, שימוש בטבק מכל סוג שהוא, הדמיית חדשות או מצב חירום, חומר המפרסם ישירות מוצרים אליהם נועד או למשוך ילדים מתחת לגיל 13, מדיה או הודעות המיועדות לכדי או התייחסות ל- "M" מדורגות משחקי וידאו או תוכן, טענות מוצר או שירות לא סבירות, בלתי סבירות או יוצאות דופן, הודעות מדיה או תמונות המדיעות על מדיה או פלאש או הודעות המכילות ירידת משקל "נס" לא מבוססת או טענות מוגזמות אחרות של לרפא יחידות פרסום המחקות פונקציות מחשב או מציינות באופן מטעה מחשב או פונקציה אחרת שיהיה סביר למשתמש הממוצע להניח כי הוא גורם ללחיצה על היחידה.

האתר מכיר ושומר על הפרדה ברורה בין פרסום לתוכן עריכה. כל הפרסום באתר יזוהה באופן ברור וחד משמעי. האתר לא יאפשר פרסום כלשהו שאינו מזוהה עם תווית פרסומת או כינוי דומה המעיד כי הפרסום ניתן על ידי מפרסם או מטעמו. לחיצה על פרסומת עשויה לקשר רק את משתמש הקצה לאתר המפרסם או לאזור תוכן ממומן רלוונטי באתר.

האתר שומר על הזכות הבלעדית לקבוע כיצד כל תוצאות החיפוש למידע ספציפי לפי מילת מפתח או נושא מוצגות באתר בהתבסס על תוצאות חיפוש שהועברו. תוכן המופיע בתוצאות החיפוש מוצג עם מקורו. אם פרסום מופיע בתוצאות החיפוש, הוא מתויג ככזה.

כמתואר בסעיף מדיניות הפרטיות באתר, "מודעות מאת גוגל" הן פרסומות שנרכשו על ידי חברות שרוצות שהקישורים לאתרים שלהן יופיעו בסמוך לתוצאות החיפוש או לתוכן האינטרנט בתגובה לתנאים ספציפיים

אתר זה שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי אם הוא יקבל, ידחה, יבטל או יסיר פרסום. אתר זה אינו יכול לספק כל הבטחה שפרסומות יבצעו ללא טעות בכל הפלטפורמות, כולל אתרים ויישומים ניידים. באחריות המפרסם לעמוד בכל החוקים והתקנות המקומיים והזרים החלים על פרסומו באתר (ולכלול בפרסום כזה את כל האגדות, הגילויים וההצהרות הנדרשים כחוק).

האתר לא יפקח על קיום חוקים ותקנות מסוג זה. עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות לבחון את כל הפרסום לצורך התאמה לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ובמידה והאתר נודע להפרה כלשהי או להפרה אפשרית של כל חוק או תקנה רלוונטיים או של הנחיות אלה, האתר רשאי להסיר את הפרסום. שום פרסום באתר לא יכלול פיקסלים, תגים, מכלי פלאש או כל סוג אחר של קוד תוכנה לאיסוף מידע או יניח משואות, עוגיות או מכשירים אחרים לאיסוף מידע בדפדפני המשתמשים באתר אלא אם כן אושר במפורש בכתב על ידי אתר אינטרנט.