איכות המזון: מה יכול להשפיע על איכות המזון?

בגרמניה, אפשרי אספקה ​​מספקת של חומרים חיוניים באמצעות בריא דיאטהתוך התחשבות בהמלצות ה- Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV (DGE).
עם זאת, הזמינות הכללית של אספקת מזון עשירה ובריאה לא תמיד מבטיחה אדם הולם אספקת חומרים חיוניים.
אספקת חומרים חיונית לא מספקת יכולה להיגרם מהגורמים הבאים:

  • ייצור מזון תעשייתי
    דשנים מלאכותיים, חומרי הדברה, חקלאות.
  • מזון מעובד
    חימום הקפאה, ייבוש, שימורים, הקרנה, הלבנה, זיקוק, תוספים, זיהומים.
  • אובדן חומרים חיוניים של מזון עקב נתיבי תחבורה ארוכים ואחסון, כמו גם עיבוד מטבח - אחסון, הכנה, הכנה, טיגון, צלייה, טיגון, בישול, עיבוד במיקרוגל, אפיה.