סיכום | ניתוח של המניסקוס החיצוני

<br> סיכום

תלוי ב מניסקוס חיצוני נגע, נבחרה הטכניקה הניתוחית. ברוב המקרים, ייעשה ניסיון לחבר מחדש את הדמעה ב מניסקוס חיצוני באמצעות תפר מניסקוס ב- OR. זה מפחית את היווצרות מפרק הברך ארתרוזיס.

אולם במקרים מסוימים לא ניתן לבצע תפירה מניסקלית. במקרים אלה, מניסקוס חיצוני מוסר באופן חלקי או מלא בפעולה. הסרה חלקית מובילה לעיתים קרובות ל מפרק הברך ארתרוזיס, כמשטח הסחוס של מפרק הברך נהרס.

מסיבה זו, השתלת חיצוני מלאכותי מניסקוס או שמניסקוס תורם מבוצע לעיתים קרובות. תוצאות ההשתלה עם חומרים ביולוגיים מראות תוצאות טובות, ואילו נתונים שפורסמו עדיין אינם זמינים להשתלת חומר מלאכותי. מניסקוס.