אבחנה מבדלת

אבחון דיפרנציאלי - מה זה?

מטופל בדרך כלל מגיע לרופא עם תסמינים שהוא לא יכול להקצות למחלה ספציפית. משימת הרופא היא לבצע אבחנה מבדלת באמצעות ראיון מטופל, בדיקות גופניות ומכשירים. האבחנה המבדלת כוללת מחלות המופיעות עם תסמינים דומים או זהים לתסמינים שתוארו על ידי המטופל ולכן יש לקחת אותם בחשבון בעת ​​ביצוע האבחנה.

יש להבדיל בין האבחנה המבדלת לבין האבחנה החשודה. זה נעשה בעזרת מה שמכונה אבחון דיפרנציאלי: זה כולל את כל הבדיקות המשמשות להכללה או אישור של מחלה שהיא אבחנה מבדלת לאבחון החשוד. דוגמא פיקטיבית: לאחר ראיון המטופל שתי מחלות אפשריות נחשבות כהסברים לתסמיני המטופל.

אחת המחלות קשורה לחריגות ב אולטרסאונד, השני לא. אז הרופא יבהיר באמצעות אולטרסאונד בחינה איזו משתי האבחנות המבדלות מייצגת את האבחנה בפועל. ככל שסימפטום אופייני יותר למחלה מסוימת, כך קטן האבחנות האפשריות המבדלות. לתופעות כלליות יותר כגון חום, לעומת זאת, מספר האבחנות המבדלות גדול מכיוון שמחלות רבות יכולות להיות מלוות בחום.

כיצד מתבצע האבחנה המבדלת?

על מנת לבצע אבחנה מבדלת הרופא מתחיל בראיון מטופל. במהלך מה שנקרא אנמנזה, הרופא רוצה לגלות אילו תלונות קיימות לחולה, אילו מחלות קודמות או כרוניות קיימות ואילו מחלות קיימות במשפחה. הרופא זקוק גם למידע על התרופות שהמטופל נוטל ועל סביבתו החברתית והמקצועית.

כל הדברים האלה חשובים כדי שהרופא יוכל לסווג את התלונות הנוכחיות ולא לשכוח תסמינים או גורמים הקשורים למחלת המטופל. באמצעות ראיון מפורט של אנמנזה, הרופא יכול להחריג מחלות אפשריות ולקבוע אבחנה חשודה יחד עם אבחנות דיפרנציאליות חלופיות. לאבחנות הדיפרנציאליות השונות יש קווי דמיון והבדלים, למשל במהלך או בתסמינים שתיאר המטופל.

דרך יסודי בדיקה גופנית, הרופא מוצא תסמינים נוספים או ממצאים המדברים בעד או נגד אחת האבחנות המבדלות. בדיקות מעבדה, אולטרסאונד, קרני רנטגןבדיקות CT, MRI ובדיקות אחרות מספקות אינדיקציות נוספות בעד או נגד אבחנה מבדלת אפשרית. כמובן שלא כל הבדיקות תמיד נחוצות לאיתור מחלת החולה, משום שבמהלך בדיקות האבחון השונות ניתן לשלול בהדרגה אבחנות דיפרנציאליות.

אבחנה דיפרנציאלית יסודית חשובה במיוחד בעת ביצוע אבחנות הדרה כביכול. אלה אבחנות שניתן לבצע רק אם כל האבחנות הדיפרנציאליות האחרות לא נשללו באופן מהימן על ידי בדיקות אנמנזה, פיזיות ומכשירים. דוגמה אחת היא תסמונת המעי הרגיז, שהיא הפרעה במערכת העיכול שלא ניתן למצוא לה שום סיבה פיזית.