תסמונת טיפוס הפיקה - תרגיל 4

תֵאוּם. לעמוד עם רגל אתה רוצה להתאמן על משטח לא יציב. האחר רגל מוחזק באוויר בזווית.

בהתחלה אתה מנסה למצוא את שלך לאזן עם הידיים שלך. החל ממצב זה, ניתן לבצע תרגילים שונים: לאט לאט לרדת על הברכיים ולהתיישר שוב מבלי לאבד לאזן. עמדו על אחד רגל ובמקביל לבצע תנועה אחרת, כמו לזרוק ולתפוס כדור.

אתה יכול לכתוב את שמך באוויר או לעמוד על שלך קדימה/עָקֵב. 3 x 15 שניות לרגל. חזרה למאמר “תרגילים לתסמונת גיד הפיקה