תרגילים 1 נגד היצרות תעלת השדרה - ניוד עצמי

ניוד עצמי: במצב נוטה על שולחן הרגליים נותרות תלויות בחופשיות. ה עצמות האגן לנוח על קצה השולחן. זה יוצר משיכה בעמוד השדרה המותני ומגייס את גופי החוליות האישיים.

החזק מיקום זה למשך 15 שניות. במידת הצורך תוכלו לבצע את התרגיל מספר פעמים ביום. המשך בתרגיל הבא.