כיב בקרנית: טיפול כירורגי

סדר ראשון

  • מכסה את כִּיב עם לחמית או קרום מי שפיר לריפוי מהיר אך מצלקתי של הפגם.
  • Keratoplasty à chaud (קרטופלסטיקה חירום) - מחורר (שבור דרך) כִּיב או דסקמטוקלה (בליטה של ​​קרום Descemet).