רצועות קרועות - תרגיל 5

לנקות: ממצב עמידה, בצע קפיצה ארוכה קדימה עם המושפעים רגל. הברך לא צריכה להישקע מעבר לקצות הרגליים. יחד עם זאת הברך האחורית יורדת לקרקע.

במצב נמוך תוכלו לבצע תנועות פועמות קטנות או לדחוף את עצמכם לאחור לעמידה. יש לשמור על הברך הקדמית יציבה כל הזמן במהלך התרגיל ולא צריכה לסטות הצידה. הפוך 3 x 15 מילוליות.

לצד. חזרה למאמר תרגילים במקרה של פגיעה בפנים /הרצועה החיצונית של הברך משותף.