תסמונת תגובה דלקתית מערכתית (SIRS): בדיקות אבחון

חובה אבחון מכשירים רפואיים.

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית ופרמטרים מעבדה חובה - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי.

הערה: פרמטרים פונקציונליים מודגשים ב סיכה הנחשבים בציון SOFA (ראה אלח דם / סיווג להלן).