סיכום | תרגילים במקום העבודה

<br> סיכום

שילוב של שניים או שלושה מהתרגילים שהוצגו לעיל במקום העבודה לוקח מספר דקות בלבד בחיי היומיום. אם זה יכול להפוך לטקס יומיומי, למשל בסוף הפסקת הצהריים, השפעות חיוביות על מתח השרירים חוסר ריכוז ניתן להשגה. תחושת הלחץ הסובייקטיבית בעבודה מצטמצמת ותיתכן השפעה חיובית על הרווחה הכללית.