סיליקון: אספקה

עדיין לא ניתן היה להצהיר מצד ה- DGE על הצהרה משוערת סיליקון דרישה בבני אדם, מכיוון שלא ניתן היה לקבוע אפילו את דרישת המינימום לבעלי חיים. על פי הערכות, הדרישה האנושית היא בין 5 ל -20 מ"ג ליום. בגלל אי ​​וודאות ב קליטה, מבוגר סיליקון צריכת צריכה בהחלט להיות מעל 10 מ"ג ליום. נילסן המליץ ​​על צריכה של 20 מ"ג Si / d. אנשים על מעורב דיאטה צורכים כ- 20-50 מ"ג סיליקון ליום. עבור צמחונים, צריכת סיליקון יכולה לנוע בין 50 ל -150 מ"ג ליום עקב צריכה גבוהה של מזון צמחי או עשיר בסיבים. עם זאת, ההנחה היא כי צריכת הסיליקון התזונתי פחתה בשנים האחרונות. זאת בשל שינויים בהרגלי התזונה המאופיינים בשיעור מופחת של דיאטות צמחיות ותכולת סיבים מופחתת במזונות מעובדים רבים ממקור צמחי. עדיין לא דווח על מצבי מחסור בבני אדם.