תרגילים נגד מתיחות בצוואר 4

"מתיחה של הצדדי צוואר שרירים ”אתה מניח יציבה זקופה וישרה בזמן הישיבה. השכמות נמשכות עמוק לאחור, סטרנום מכוון כלפי מעלה. הושיט יד מתחת למושב ביד אחת והניח את האוזן הנגדית באותו צד של הכתף.

החזק את המתח כ -10 שניות. מתיחה של החלק האחורי / צד צוואר שרירים ממתיחת הצד שרירי צוואר, עכשיו הצבע את שלך ראש באלכסון כלפי מטה כמו מטוטלת במתח. החזק מיקום זה למשך 10 שניות.

מתיחה של החזית צוואר שרירים ממתיחת החלק האחורי / לרוחב שרירי צוואר, מקם את שלך ראש במתח באלכסון בחזרה בצוואר. החזק מיקום זה למשך 10 שניות. המשך בתרגיל הבא