משך חופשת המחלה | צליפת שוט - מידע ותרגילים חשובים

משך חופשת המחלה

משך חופשת המחלה לאחר א צליפת שוט פגיעה תלויה במבנים הפצועים ובזמן עד שניתן יהיה להעמיס אותם שוב. לפיכך, משך חופשת המחלה יכול להימשך בין שבועיים למספר שבועות. אם חופשת המחלה קצרה מדי, הרופא יכול להאריך אותה.