תרגיל לפגיעה בכתף ​​1.1

"תלתלים של שרירי הביס - תנוחת מוצא ”עמדו מעט כפוף ורוחב הירך. מתוח שלך בטן ושמור על זרועותיך העליונות קרוב לגופך. הזרועות נמתחות כמעט לחלוטין במצב ההתחלה. בשתי הידיים אתה מחזיק במשקל, אותו אתה יכול להעלות 3 פעמים עם 15 חזרות כל אחת. המשך בתרגיל הבא: “תלתל שרירי היד - תנוחת קצה