כיבוש שרוול מסתובב - תרגיל 4

אל האני theraband מוחזק ביד אחת על הירך, או קבוע ברגל אחת על הרצפה. הקצה השני מוחזק ביד ההפוכה. מהירך הקדמית הימנית, הזרוע נמתחת בצורה רופפת, (כלומר לא דחופה לגמרי) ומועברת מעלה החוצה ראש, כאילו מושיט יד למשהו מעל הראש.

בתפקיד הסופי התנועה מתקיימת בקצרה ואז משתחררת לאט. בצע 2 מעברים עם 15 חזרות כל אחד. המשך בתרגיל הבא