מניעה | סיבוכים בהרדמה

טיפול מונע

על מנת למנוע סיבוכים אפשריים במהלך הרדמה, חשוב מאוד שהמטופל יידע את הרופא על כל דאגותיו במהלך דיון ההכנה או ההבהרה. בנוסף, על המטופל ליידע את הרופא על כל התרופות שלו ומחלות קודמות שלו או על פעולות קודמות. יש להזכיר אלרגיות וגם האם היו מקרים של היפרתרמיה ממאירה במשפחה. הרופא שואל את כל השאלות הללו והמטופל צריך רק לזכור לענות נכון על כולן ואם המטופל אינו בטוח, למשל באיזו תרופה הוא נוטל, עליו לספר לרופא, מכיוון שהוא יכול לשאול את רופא המשפחה אודות התרופה הנוכחית.