Outlook | מדכאי תיאבון

Outlook

עד כה אין תרופה שמסוגלת לשלב מספיק יעילות טובה עם סבילות טובה מאוד. קיימת גם בעיית השימוש לרעה בחומרים מדכאי תיאבון ללא מרשם או בצמחי מרפא, שלחלקם עלולות להיות השלכות מסוכנות בשל תופעות הלוואי הלא מבוטלות שלהם. חומרים פעילים רבים עדיין נבדקים.