סיכום | גב המראה

<br> סיכום

לאופטלמוסקופיה תפקיד מרכזי מאוד, במיוחד, אך לא רק, ברפואת העיניים. לרופא עומדות שתי שיטות בדיקה: אופטלמוסקופיה ישירה, המספקת הגדלה גבוהה אך סקירה לקויה, ואופטלמוסקופיה עקיפה, המספקת סקירה טובה על הרשתית אך אינה מציגה פרטים ורק נותנת תמונה הפוכה. נעשה שימוש בתדירות גבוהה כל כך באופטלמוסקופיה מכיוון שניתן לבצע אותה במאמץ מועט יחסית ושנית, ממצאים אופייניים מאפשרים לנו להסיק במהירות מסקנות לגבי מחלות או תסמינים שונים.