חיזוק מדחסי הכתפיים

"רכבת לט”שב זקוף על כיסא והחזיק מקל בשתי הידיים. משוך את המקל מאחורי שלך ראש לכיוון הכתפיים שלך. השכמות יתכווצו.

אחר כך אתה מוביל את השרביט מאחוריה ראש גבה שוב. חזור בסך הכל 2 פעמים 15 פעמים. המשך בתרגיל הבא