סיליקון: מצב אספקה

לא קיימים נתוני צריכת ייצוג עבור סיליקון צריכת האוכלוסייה הגרמנית. כמו כן, אין המלצות של ה- DGE לצריכה היומית של סיליקוןלכן, למרבה הצער, לא ניתן להצהיר על מצב האספקה ​​עם סיליקון באוכלוסייה הגרמנית.