קרע שרוול מסתובב - תרגיל 2

סיבוב מחוץ לכתף כפוף מראש: מכיפוף הברך כאשר פלג גופו העליון מוטה מעט קדימה, הזרועות מונחות לגובה הכתפיים והמרפקים מכופפים 90 °. ממצב זה, כעת ניתן לסובב את האמות כלפי מעלה ואחורה תוך כדי הזרוע העליונה נשאר חסר תנועה באוויר. בצע 2 מעברים עם 15 חזרות כל אחד. המשך לתרגיל הבא.