תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 7

"חתירה”משוך את שני המרפקים קרוב לגוף לאחור. אתה יכול לעשות זאת במצב זקוף או במצב נטוי מעט קדימה עם משקולות קטנות. וודא שגבך ישר. חזור על ההליך 15 פעמים. עבור למאמר תרגילים נגד כאבי צוואר