Acidum nitricum

מונחים אחרים

חומצה חנקתית

יישום למחלות הבאות

 • דלקת בריריות עם נטייה לכיבים ודימום (פה, אף, שופכה, פי הטבעת)
 • כיב קיבה / כיב בתריסריון
 • טחורים עם קרעים מדממים

בקשה לתלונות הבאות

 • "כאב פיצול" כמעט לכל התלונות
 • זיעה מסריחה

איברים פעילים

 • ריריות ריריות (עוברות גם בין עור לריריות)
 • בטן
 • פי הטבעת (פי הטבעת)
 • דרכי שתן

מינון רגיל

נפוץ: מרשם D1

 • טיפות D4, D6
 • אמפולות D6