1 תרגיל

"ניוד ברכיים" הכיפוף של מפרק הברך מאומן בישיבה. הברך מורמת בזמן שהעקב מושך לכיוון ירך. באמצעות הרמת הברך, נמנעות מתנועות התחמקות.

שני השותפים המשותפים (ירך ומטה רגל) מועברים למלוא התנועה שלהם. חשוב לוודא ששני הישבן טעונים באותה מידה במהלך התרגיל. בצע 10 חזרות עם 2 מעברים לכל ברך. המשך בתרגיל הבא