סיכום | תרגילים עם ה- Theraband

<br> סיכום

תרגילים עם theraband יכול להיות מגוון מאוד וניתן להשתמש בו בכל מקום. בעזרת הלהקה הגמישה ניתן לבצע מגוון תרגילים בכל חלקי הגוף והתנגדותם של theraband מאפשר הגדלה.