היצרות תעלת השדרה - תרגילים 7

אגרוף: כופף את הברכיים מעט, מתח את בטן והניחו את שתי הידיים העליונות כנגד פלג גופכם העליון. החזיק משקולת (בקבוק מים, משקולת) בידיים וכופף את המרפקים בכל פעם 90 מעלות. ממצב זה בצע תנועות אגרוף מהירות קטנות.

פלג הגוף העליון והירכיים רוצים להסתובב, וזה צריך להימנע על ידי מתח הגו. בצע תרגיל זה למשך 15 שניות. המשך בתרגיל הבא.