משך תהליך הריפוי | מורסה על הסנטר

משך תהליך הריפוי

מאז מורסה תמיד צריך להיות מפוצל ונקז כירורגי, פצע קיים תמיד. תלוי כמה גדול וכמה עמוק מורסה כבר על הסנטר, גם זמן הריפוי שונה. עם זאת, יש לאפשר לפחות שבוע עד שבועיים לריפוי מוחלט, לא משנה כמה גדול מורסה היה.

הריפוי תלוי מאוד גם מתי ניתן לסגור את הפצע ובאיזו תדירות יש לשטוף את המורסה לאחר הפתיחה. לכן, ריפוי יכול להימשך מספר שבועות.