כיב בקרנית: בדיקות אבחון

חובה אבחון מכשירים רפואיים.

  • בדיקת מנורת סדק (מיקרוסקופ מנורת סדק; צפייה בגלגל העין בתאורה מתאימה ובהגדלה גבוהה).