שורש ורדים (רודיולה רוזאה): אינטראקציות

מחקרים במבחנה מוכיחים כי המרכיבים של שורש ורדים לתמצית יש השפעות מעכבות על פעילויות אנזים שונות (למשל, CYP3A4, CYP19). CYP3A4 משמש לחילוף חומרים (חילוף חומרים) תרופות ו- CYP19 מזרז את סינתזת האסטרוגן. אינטראקציות עם תרופות ומזון אפשרי, אך עד כה לא נצפו במחקרים בבעלי חיים או בבני אדם. לכן, בגלל היעדר נתונים, לא יחסי גומלין ידועים.