תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 5

"מטוטלת זרוע" הטו את פלג גופכם העליון / כתף שמאל מעט קדימה. יש לך משקל קל ביד. תנו לכוח המשיכה להיכנס לתוקף ותנו למטוטלת הזרוע המתוחה למשך כ- 15 שניות. ואז החליפו את היד. המשך לתרגיל הבא