דיכאון חורף: בחינה

בדיקה קלינית מקיפה היא הבסיס לבחירת שלבי אבחון נוספים:

  • בדיקה גופנית כללית - כולל לחץ דם, דופק, משקל גוף, גובה; נוסף:
    • בדיקה (צפייה) של עור וריריות.
    • בדיקה ומישוש (מישוש) של בלוטת התריס [עקב אבחנה דיפרנציאלית: תת פעילות של בלוטת התריס (תת פעילות של בלוטת התריס)]
  • בדיקה נוירולוגית - לשלול סיבה סומטית עם בדיקת תפקוד מוטורי וחושי, בדיקת רפלקס רפלקסים (במיוחד גיד שרירי הזרוע רפלקס (BSR), רפלקס גיד בתלת ראשי (TSR), רפלקס periosteal רדיוס (RPR), רפלקס גיד פיקה (PSR) ואת עקב אכילס רפלקס (ASR, גם רפלקס triceps surae)).
  • בדיקת בריאות

סוגריים מרובעים [] מצביעים על ממצאים גופניים פתולוגיים (פתולוגיים) אפשריים.