תסמונת וילברנד-יורגנס: מניעה

מניעת פון תסמונת וילברנד-יורגנס בלתי אפשרי.