מה עולה אבחון אלרגיה? | אבחון אלרגיה

מה עולה אבחון אלרגיה?

כחוק, אבחון לאלרגיה מכוסים בכל הסטטוטורי והפרטי בריאות חברות ביטוח. על הרופא לחשוד מוצדק לאלרגיה אפשרית על מנת שאמצעי האבחון ישולמו על ידי בריאות חברת ביטוח. אם קיים חשד זה, ניתן להגיש לבדיקות עור וכן בדיקת IgE או בדיקת פרובוקציה בריאות חברת ביטוח.