רפרוף חדרית: או משהו אחר? אבחון דיפרנציאלי

לב וכלי דם (I00-I99).