טריכומונדס: טיפול תרופתי

מטרות טיפוליות

  • שיפור הסימפטומטולוגיה
  • חיסול פתוגנים
  • על ניהול השותפים, כלומר השותפים הנגועים, אם יש כאלה, לאתר ולטפל בהם (יש לאתר קשרים במשך 2 חודשים).

המלצות טיפול