ברך קרועה ברצועות - תרגיל 3

"מתיחת שריר הברך". מקם את המושפעים רגל נמתח בגובה. כעת נסה לתפוס את קצה כף הרגל המהודקת על ידי הטיית פלג גופך העליון.

החזק את המתיחה בחלק האחורי של שלך ירך (שריר הירך) למשך 10 שניות וחזור על התרגיל לאחר הפסקה קצרה. המשך בתרגיל הבא.