ברך קרועה ברצועות - תרגיל 2

גיוס בשרשרת הפתוחה: שבו על כיסא והניחו את המושפעים רגל על חפץ מתגלגל (כדור פזי, בקבוק, דלי). משוך את העקב לכיוון ישבך ואז מותח את מפרק הברך שוב לגמרי. חזור על תנועה זו 20 פעמים עם 3 מעברים. המשך בתרגיל הבא.