ברית מילה גברית

הגדרה ברית מילה של הגבר היא הסרת עורלה של הפין. העורלה היא קפל עור נייד המקיף את העטרה של הפין. במילה, הוא מוסר באופן חלקי או מלא באמצעות פעולה קטנה. בעוד כעשרה אחוזים מכלל הגברים בגרמניה נימול,… ברית מילה גברית

פימוזיס כאינדיקציה הרפואית הנפוצה ביותר ברית מילה גברית

פימוזיס כאינדיקציה הרפואית הנפוצה ביותר פימוזיס היא נוכחות של היצרות של העורלה. העורלה מקיפה את העטרה ובדרך כלל ניתן לדחוף אותה לאחור ללא קושי, המהווה תנאי הכרחי להיגיינה אינטימית נאותה ולזקפה ללא כאבים במהלך יחסי מין. במקרה של פימוזיס העורלה כל כך… פימוזיס כאינדיקציה הרפואית הנפוצה ביותר ברית מילה גברית