תסמונת צוואר הרחם חריפה

הגדרה אזור עמוד השדרה הצווארי (עמוד השדרה הצווארי) כולל חוליות 1 עד 7. עמוד השדרה הצווארי או תסמונת צוואר הרחם הוא המונח המשמש בדרך כלל לתיאור התלונות שמקורן באזור זה. לעתים קרובות מבדילים בין תסמונות צוואר הרחם החריפות לתסמונות צוואר הרחם הכרוניות. אם התלונות נמשכות יותר משלושה חודשים, הן… קרא עוד

משך | תסמונת צוואר הרחם חריפה

משך הזמן בהתאם להנחיות הנוכחיות, מדברים על תסמונת עמוד שדרה צווארי צוואר הרחם אם התסמינים נמשכים 3 חודשים לכל היותר. ברגע שהתסמינים נמשכים יותר מ -3 חודשים, תסמונת עמוד השדרה הצווארי מסווגת כצורה כרונית. אינדיקציה רלוונטית לסיווג תסמונת עמוד השדרה הצווארי על בסיס ... קרא עוד

עמוד השדרה הצווארי (HWS)

מילים נרדפות עמוד שדרה צווארי, חוליות צוואר הרחם, גוף חוליות צוואר הרחם, גוף צוואר הרחם אנטומיה עמוד השדרה הצווארי (עמוד השדרה הצווארי) הוא חלק מעמוד השדרה בכללותו, הנקרא גם עמוד השדרה. ישנן 7 חוליות צוואר הרחם (Vertebrae cervicales), המחברות את הראש עם תא המטען. בעוד ש -5 חוליות צוואר הרחם התחתונות דומות במבנהן, הראשונה ... קרא עוד

תפקוד עמוד השדרה הצווארי | עמוד השדרה הצווארי (HWS)

תפקוד עמוד השדרה הצווארי עמוד השדרה הצווארי נושא את הראש. מבחינה זו יש חשיבות רבה כאיבר סטטי. תנועות הראש מבוצעות גם על ידי עמוד השדרה הצווארי. הניידות הכוללת של עמוד השדרה גדולה, אם כי רק תנועות קטנות יחסית אפשריות בין החוליות הבודדות. … קרא עוד

תלונות על עמוד השדרה הצווארי | עמוד השדרה הצווארי (HWS)

Complaints of the cervical spine The complaints that can be caused by damage in the area of the cervical spine differ depending on the height localization of the disorder. Depending on which symptoms occur, it is therefore often possible to draw conclusions as to which part of the cervical spine is affected. Severe headaches that … קרא עוד

כאבים בעמוד השדרה הצווארי | עמוד השדרה הצווארי (HWS)

Pain in the cervical spine Pain in the area of the cervical spine is also known as cervical spine syndrome, or cervical spine syndrome for short. This is a collective term for all pain conditions of the cervical spine, which can also radiate into the arms or shoulder region. Causes: The possible causes of a … קרא עוד

דיסק החלק של עמוד השדרה הצווארי | עמוד השדרה הצווארי (HWS)

Slipped disc of the cervical spine A slipped disc of the cervical spine is rather rare (about 15% of all slipped discs). The most common type of herniated disc is the lumbar spine, as it is subjected to greater stress. However, if a slipped disc occurs in the cervical spine, this mainly affects older people … קרא עוד

התאמת עמוד השדרה הצווארי | עמוד השדרה הצווארי (HWS)

Adjusting the cervical spine In the case of shifted or blocked vertebral joints in the cervical spine, no attempt should be made to correct the malposition on your own. This can be very dangerous, since important vessels in the neck area close to the vertebrae run towards the brain. In the worst case, incorrect movements … קרא עוד

חוליה צוואר הרחם

שם נרדף עמוד שדרה צווארי, גוף חוליות צוואר הרחם, HWK מבוא חוליה צוואר הרחם מתארת ​​חלק מכל עמוד השדרה הצווארי. הוא חלק מעמוד השדרה האנושי ומשתרע מהראש ועד תחילת עמוד השדרה החזי. אצל אנשים בריאים יש לו לורדוזיס פיזיולוגי, כלומר עמוד השדרה קמור מעט וכפוף קדימה. … קרא עוד

פציעות של חוליות צוואר הרחם | חוליה צוואר הרחם

פציעות בחוליות הצוואר תאונות הן הגורם השכיח ביותר לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי. פגיעות צליפת שוט (ידועות גם בשם פגיעות צליפת שוט) הן הגורם השכיח ביותר לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי. עם זאת, יש גם את הצורה החמורה. זהו חוסר יציבות במעבר הראש והצוואר, וזה מאוד ... קרא עוד