גבהי קטיעה

הקביעה הנוקשה של גובה הקטיעה על ידי מה שמכונה תוכניות קטיעה עם חלוקה לקטעי איברים יקרי ערך, הניתנים לחסימה, שבוצעה בעבר, מיושנת כעת ויש לדחותה. עם גבהי הצורות והקטיעות השונים, המידה שבה האיבר השיורי מסוגל לשאת משקל ומתאים ... קרא עוד