זו התחזית | זרוע נרדמת

זו התחזית

לפרוגנוזה טובה "להירדם" של עניים ללא ערך מחלה מדי פעם. אם נמנעים כראוי מהגורמים, קיימת סבירות גבוהה שהפרשתים הזמניים יפחתו. ככלל, גירויים מזדמנים אלה של עצבים אל תגרום לנזק כתוצאה מכך. מסיבות אורטופדיות, נוירולוגיות, זיהומיות ואחרות, הפרוגנוזה תלויה במידת המחלה ובאפשרויות הטיפול.