תפקידה של רפואה פליאטיבית

מרכיב חיוני בטיפול פליאטיבי הוא ההקלה הטובה ביותר בסימפטומים הפיזיים - למשל, באמצעות טיפול מתוחכם בכאב. לא פחות חשוב מהטיפול הפיזי הוא תמיכה פסיכו-סוציאלית ולעיתים קרובות רוחנית - לכל הנפגעים. למידע נוסף כאן: