משך הטיפול | הטיפול במורסה

משך הטיפול

משך הטיפול יכול לנוע בין מספר ימים למספר שבועות בנוכחות מורסה. משך הטיפול בפועל תלוי בשלב המתאים מורסה. באופן כללי, ניתן להניח כי משך הטיפול קצר משמעותית ל- מורסה שכבר נפתח.

מסיבה זו, מומלץ לבחון פתיחה כירורגית מהירה של מורסות גדולות. מורסה שמטופלת רק בתרופות ביתיות ו / או במשחות מיוחדות דורשת לרוב תקופת טיפול ארוכה במיוחד.