בדיקות למבוגרים | בדיקת ADHD

בדיקות למבוגרים

שאלונים זמינים לא רק לילדים, אלא גם למבוגרים. עם זאת, השאלות מותאמות ומורחבות לגיל, שכן המחלה משתנה גם עם הגיל. בדיקות כמו מאזני קונרס, למשל, קיימות בגרסאות שונות עבור מטופלים צעירים ומבוגרים.

עם זאת, אצל מבוגרים, ההקלטה של ​​בעיות פסיכולוגיות נלוות ומנגנוני פיצוי אופייניים חשובה לא פחות מהקביעה בפועל הפרעת קשב וריכוז הסימפטומים, כיוון שאחרת המטופלים רבים יתעלמו מהמחלה. אין זה נדיר שמטופלים אלה אינם מראים כלל את הסימנים האופייניים למחלה, מכיוון שהם מפצים אותם או מגזימים בהם. בנוסף, ישנן מספר מחלות אחרות המפעילות את הסימפטומים ועלולות להתבלבל איתן הפרעת קשב וריכוז.

המבחנים למבוגרים הם לעתים קרובות מורכבים יותר מאלה של ילדים. במיוחד עבור חולים מבוגרים, למשל, תוכנן WURS (Wender Utah Rating Scale) שנועד להקליט הפרעת קשב וריכוז תסמינים ב ילדות בנוסף לבעיות האופייניות בבגרות. למרבה הצער, שאלונים כאלה פחות יעילים אצל מבוגרים מאשר אצל ילדים ולכן הם רק בעלי משמעות יחד עם אנמנזה מפורטת.

בנוסף לבדיקות, התייעצות מקיפה עם הרופא, כולל סקירה של ה היסטוריה רפואית, לכן יש צורך בכדי לזהות את תסמיני הפרעת הקשב ככאלה. בנוסף למבחנים הכתובים, קיימות גם שיטות בעזרת מחשבים למבוגרים למדוד את תשומת הלב, בהן המטופל מתמודד עם גירויים ואסור להסיח את דעתם מגורמים מטרידים. יש גם את ה- TAP (סוללת בדיקה לבדיקת קשב) לכל קבוצת גיל.

לעתים קרובות המטופל הבוגר יכול גם להעריך את שלו מצב והשפעת הטיפול היטב בעצמו. על מנת לא לכלול סיבות אחרות לתסמינים, בדיקות אינטליגנציה, התנהגות ופיזית ונפשית בריאות צריך להתבצע בנוסף לבדיקות ADHD. באופן זה נרשמות גם בעיות פסיכולוגיות נלוות כמו הפרעות טורדניות. אצל מבוגרים, הקביעה של הפרעת קשב היא הרבה יותר מורכבת מאשר אצל ילדים.

נוהל בדיקה

איך בדיקת ADHD מתבצע תלוי בחולה וכמובן בהגדרת הבדיקה המתאימה. שאלונים ממולאים בבית או בבית הספר או במשרד הרופא. לצורך פרוצדורות בעזרת מחשב, המטופל מוזמן למכון המציע בדיקות אלו.

לפני כל בדיקה מוסבר למטופל בפירוט ההליך, כדי למנוע את התוצאות המושפעות מבעיות הבנה. בהליכים מסוימים עיבוד המשימות הוא פשוט, למשל, יש לסמן את ההצהרה הנכונה לכל שאלה. מבחנים אחרים דורשים היענות או קביעת משימות מעשיות.

לכן כל בדיקה מתנהלת אחרת ויש להסביר אותה למטופל בצורה מובנת. אם המטופל נבדק לצורכי אבחון, לפני הבדיקות קיים ראיון מפורט של מטופל ובדיקות אחרות. אם הבדיקות משמשות למעקב אחר הטיפול, המטופל נבדק בזמן מסוים לאחר נטילת התרופה.