עמוד שדרה נתמך

"BWS - עמוד השדרה הנתמך" נשכב על מגבת מגולגלת מזמן במצב שכיבה. ניתן להקים את הרגליים או למתוח את הרגליים על הרצפה. החזיק את הידיים ב"אחיזת יד "על הרצפה.

עמוד השדרה של בית החזה נמתח דרך המגבת ו חזה מורם. השכמות נלחצות באופן פעיל על הרצפה. החזק עמדה זו למשך 10 שניות וחזור על פעמיים לאחר הפסקה קצרה. המשך בתרגיל הבא לעמוד השדרה המותני