סיכום | סוגי OCD

<br> סיכום

לסיכום, חשוב להבדיל בין מחשבות כפייתיות לפעולות כפייתיות. מחשבות כפייניות הן מחשבות המתרחשות שוב ושוב וקיימות לאורך זמן. יתר על כן הם יכולים להופיע גם בצורה של דחפים או רעיונות.

האנשים המושפעים מרגישים את המחשבות, הדחפים או הרעיונות הכפייתיים לפעמים כפוגעים ולא הולמים. אולם, במצב זה, הנפגעים אינם מסוגלים לעצור באופן מיידי את המחשבות, הדחפים או הרעיונות הכפייתיים. דוגמאות: ספירה, חזרה על מילים מעשים כפייתיים מתבטאים בצורה של התנהגויות מסוימות המתרחשות שוב ושוב תוך זמן קצר מאוד.

בדרך כלל האדם המושפע מרגיש נאלץ לפעול, בגלל מחשבות או דחפים אובססיביים. התנהגויות אלו נחשבות לחוקים שיש להקפיד עליהן ולכן הן מבוצעות על ידי האדם הנוגע בדבר. דוגמאות: התנהגות שליטה, אובססיית כביסה, אובססיית ניקיון, אובססיית סדר