סיכום | פיזיותרפיה בהריון?

<br> סיכום

כללים מיוחדים חלים על נשים בהריון לעבודה בפיזיותרפיה ולשימוש בחומרים פיזיותרפיים. במקרה של ספק, יש לדון עם הרופא על השימוש באמצעים פיזיותרפיים על מנת להימנע מפגיעה בילד או בילד הֵרָיוֹן. ככלל, אמצעים טיפוליים רבים מועילים להקל הֵרָיוֹן תלונות או לתמיכה בהכנה ללידה.

תרופות שנקבעו במהלך הֵרָיוֹן מכוסים במלואם, כולל תשלומי השתתפות מאת בריאות חברות ביטוח. העסקתם של פיזיותרפיסטים במקצועם במהלך ההריון מוסדרת בחוק הגנת הלידה. הסדרת העלויות שנגרמו למעסיק מוסדרת גם בחוק.