סיכום | זמן ריפוי של שבר חיצוני בקרסול

<br> סיכום

ללא קשר שֶׁבֶר סוג, חיצוני קרסול לשברים יש פרוגנוזה טובה מאוד. לאחר כ. חודשיים, עומס רגיל ומתון על המושפעים רגל אפשרי שוב, ואחרי 6 חודשים לכל המאוחר, ענפי ספורט כגון ריצה או שניתן לתרגל שוב כדורגל.

סיבוכים מתרחשים רק לעתים רחוקות בטיפול שמרני וגם בניתוח. תופעות מאוחרות כגון כרוניות כְּאֵב או אין לצפות למגבלות תפקודיות.